F HARFİ GURUBUNA GİREN KELİMELER

  1. Fak: fare kapanı
  2. Fenikmek: başı dönmek
  3. Fermanı kesilmek: güçsüz düşmek
  4. Fırdolayı: çepçevre
  5. Fışkı (fışgı,fIs,kI): hayvan gübresi (Bak-1)
   AÇIKLAMALAR

1-Dışkı-pislik -tiksinilen şeylerin için kullanılır - "Ağzı fışgılı seni" diye azarlanmalar olur,
   Kurumamış hayvan dışkısı,
   Küçük şehirlerin ve kasabaların yollarını büyük ölçüde kaplayan hayvan dışkısı yığınları.
   Hafif meşrep kadınları tanımlamak içinde kullanılır,
   Babaannemin, televizyondaki orospuları tanımlama biçimi.

Hiç yorum yok: