Zilece Beddualar

BEDDUALAR
1-Gözüğün işığı soğünmesin ilaha.
2-Ocağın batsın.
3-Allah dilin çekilsin emi?
6-Ocağın bata.
7-Kara yere gelesin.
8-Allah adın gara yerden gelsin,
9-Sudüklüğüne daş dursun.
10-Allah kulağın dibine fındık gadani.
11-Yaglı kurşunlara döşenesin.
12-Ocağına baykus tünesin.
13-Cığırı cığırı öl
14-Kapın kilitlensin.
15-Allah iki yaprak etmesin.
16-Allah şeytanından bulasın.
17-Ciğerine ateş düşe.
18-Zıkkımın kokunü ye.
19-Karavabanın dibini ye.
20-Ciğerine yağlı kurşunlar aksın.
21-Gittiğin yerden leşin gelsin.
22-Ciğerinden çekilesin,
23-Kanın içine ılgıt ılgıt aksın.
24-Sürüm surüm sürünesin.
25-Gözün arkada kalsın.
26-Ciğerine fitil işlesin.
27-Töremiyesin.
28-ölün çıksın.
29-Yaşın donun gara yere gelsin.
30-Kefenin biçilesin.
31-Allah muradına erme.
32-Allah seni kaybetsin.
33-Allah belani versin.
34-Gözün önüne aksın.
35-Gidişin olsun da gelişin olmasın
36-Sabaha çıkmayasın.
37-Boyun biçimin yere gelsin.
38-Adın batsın.
39-Töreme ilaha .
40-Gözlerin patlasın.
41-Ağzından burnundan gelsin.
42-Allah kahretsin.
42-Allah kahretsin.
43-Allah odun ocağın yanmasın.
44-Teneşürlere döşenesin,
45-Dilin dişin çekilsin.
46-Cenen cekilsin.
47-Allah seni gat derdine uğratsın.
48-Yaşın donun gara yere gelsin.
49-Cehennemin dibine gir.
50-Anandan emdiğin süt ağzından burnundan gelsin.
51-Südüklüğüne kara daş çakılsın-
52-Yanını kara yılan çalsın.
53-Kara haberin gelsin.
54-Ettiğini çek.
55-Kara sancılara tutulasın.
56-Ciğerinden gafilen avlan,
57-Bi günlüğüne tutulasın .
58-Ciğerinden kan kusasın .
59-Gozüğün ışığı söyünsün.
60-Geberipte kara toprağa giresin.
61-Kulağına kurşun aksın.
62-Allah kara yere büyüyesin.
63-Gilavadarın bağlansın.
64-Muradın başlı kalsın.
65-Allah dilin dibinden kopsun .
66-Gözün aksın.
67-Allah onmadık dertler versin.
68-Südüğün kulağından gelsin.
69-Ellerin kırılsın
70-Kapın kitlensin.
71-Gözüne çor düşsün,
72-Süduklüğüne gara daş çakılsın ilağa.
73-Ciğerine ateş düşsün.
74-Gittiğin yerde Allah yüzünü kara etsin,
75-Allah inil inil inleyesin.
76-Kanın iliğin kurusun.
77-Allah sana dünyada evlat yüzü göstermesin.
78-iliğine sızı olsun.
79-Yere bakan yürek yakan.
80-Yağlı kursunlar önünde tilfe tilfe gidesin.
81-Birinden emdiğin kan, birinden emdigin irin olsun.
82-Emeklerim aşağıda dizine, yukarıda gözüne dursun-
83-Yata yata dört yanın çürüsün inşallah.
84-Allah ciğerin arkandan görünsün,
85-çam gibi devrilesin.
86-Soyhası çıhasıca.
87-Karavaba ye.
88-Allah yere büyüyesin .
89-Allah yahında bi gara haberin gelse de kurtulsam-
90-Yaptığın iş başını yesin ilaha.
91-öllügün körünü ye.
92-Seni allaha saldım.
93-Agzın gozün eğrile.
94-Soyun sopun bata.
95-Rezil rüsvay olasın.
96-Sabaha cıkmayasıca.
97-Ciğerin başına çakılsın.
98-Bıçaklara yatasın-
99-Allah ikinize bi teneşür.
100-Yerin dibine giresice.
101-Parça parça olasın.
102-imansız geberesin.
103-Deli soyha " Sus deli soyka!"
104-Ciğerin ağzından gelsin inşZile son derece enteresan küfür ve beddualara da sahiptir:

Kanın içine ığıl ığıl aksın: İç kanama geçir manasında ilginç bir beddua.

Ellerin yanına uzansın: Musalla taşına yat, öl manasına gelir.

Gara baba çıkasıca: Anlamı anlaşılamadı, araştırmalar sürmekte. (Editle gelen anlam: Gara baba denen bir cilt hastalığına gönderme yapılıyormuş) (Başka bir anlam da Gara Veba olduğu yönünde geldi. Yine aynı yöreden, daha muhtemel bir anlam )

Südüklüğüne Daş Durasıca: Böbrek taşının bahis konusu olduğu başka bir post modern beddua.

Deli Soyha: Daha ziyade "Deli Soyhka" ( burada aksan devreye giriyor ) betimlemesi halinde intizar ederken söylenen, Genel de eski Anadolu kadinlarinin kullandigi bir tanim ,Soykası cıkasıca diye bir bedduada vardır iç anadoluda

Aazına Ötüriim: Ağzına sıçiyim manasında fakat ötürük'ün anlamıyla bambaşka diyarlara kanatlanmakta.

Vay Amını Eşşek Siksin: yoruma gerek yok aslında. hayranlık, şaşkınlık anında sarfedilmesi ile gönüllere taht kurar.

Ayrıca Bombalardan (Boku Bogrunden Sidigi Kulagindan Gelmek)

"Boku Böğründen, Sidiği Kulağından Gelesice" ya da "Bokun Böğründen Sidiğin Kulağından Gelsin İnşallah" Şeklinde varyasyonlara sahiptir. Ayrıca bedduanın başına olur olmaz bir "allllllaahh" eklemek de vurguyu ve kin ve nefretin dozunu önemli ölçüde artıracak bir eylem olarak varsayılmaktadır.

Yıllar önce yaratılmış olmasına karşın, "bokun böğürden gelmesi" ile bağırsak kanseri olma yönünde bir dilek ile modern tıp tekniklerine değinilmiş, ardından "sidiğin kulaktan gelmesi" arzusuyla fantazinin, yaratıcılığın ve kurgu tekniğinin sınırları zorlanmıştır.

Birde "Boduçoğun Gavağın Dibi"Diye bir yer vardırki ,bir nevi kurtarılmış bölge gibidir

İrrasyonalitenin (Gerçek Dışı Olma Durumu) hakim olduğu topraklardır ,Sonra başka bir mevzuda anlatırız inşallah.

Hiç yorum yok: