Zile'ce Deyimler ve Atasözleri

--Oddur ekmeği bişüren Gişidür garıyı şişüren (yücelten)
--Besleğe beslek gerek, kel başa şimişir darah
--Garı vardur arpa unundan aş yapar,garu vardur buğdayı termaş yapar Azabtan alma maya (hizmetkar) Ya daş olur ya gaya
--Işten artmaz dişten artar.
--Bulgur pilavının ısıtmasıyla küsülünün barışması çok lezzetli olurmuş.
--Adam sandık eşşaa alnımıza dağdi daşşaa
--Anası soğan babası sarumsah
--Garı vardur gişiyi yeşil yaprah eder, garu vardur gişiyi gara toprah eder.
--Tok ağırlaması güç olur.
--Nikahta keramet vardır
--Ne gader gıtlık olsa da harmansız yıl olmaz
--Öz ağlayınca göz ağlamaz.
--Aş taşınca çömçenin bahası sorulmaz
--Gurahlıktan gıtlık olmaz, yağarlıktan gıtlıh olur
--Boşhağazı ateşe atmışlar odun yaş diye hağırmış
--Söyleme sırrını dostuna, yerü gelir, ot dıhar dostuna
--Deveci ile konuşan kapıyı büyük açar
--İyiliğe iyilik her adam işi. kötülüğe iyilik er adam işi
--Dağ adamı, öldürür sağ adamı.
--Gönülsüz namaz , goğlere yaramaz.
--Öğrenmeyi bıraktınsa cahil, kazanmayı bıraktınsa fakirsin.Ölüyü gününde, tavuğu pininde
--Deliyü düğüne ohumuşlar, ohumu, yayımı nereye asayım demiş
--Denizin olduğu yerde dere çağlamaz
--Çalışmak ustalık, tembellik hastalık getirir.
--Bizim gelin halı getürür, gendü serer gendü oturur
--Aklın şenliği bilgi, gönlün şenliği sevgidir.
--Kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça
--Güddüğü üç dene davar, ıslığı dağları dutuyo. .
--Yük altında eşşek galur.
--Dünya malı elde iken hep düşmanlar dost olur, elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur
--Tekeden süt çıkarmah.
--Annaçlamak - Hatırlayamamak, aklına getirememek
--Boyun devrilsin emi - Öl anlamında
--Cayırdah uçmak - Aniden devrilmek,aniden düsmek
--Cula cücüğü gibi bağırmak - Çok gürültü yapanlara denir
--Çenedini ayırırım - İki bacağını ayırırım
--Çenenin bağına - Çcok konuan
--Dadıh çalmak - Alıştırmak
--Dırım iti gibi titremek - Çok üşümek (Kırım iti olarak söyleyenler de var)
--Ebesinin yuduğu ile durmak - Tecrübesi ye hayat bilgisi az olan kişiler için kullanılır.
--Eyüğüsü kalın - Anlayışsız insan, kaburga kemiği kalın
--Fink atmak -  Çok dolaşana denir
--Gıcılamaz gağnı - Çok yavaş hareket eden
--Gözün gön deliğimi - Niye göremiyorsun, gözün derideki delik gibi boş mu?
--Hırlı dur - Rahat dur, kötülük yapma
--Kadının atı gibi oturmak -Yavaş hareket etmek, bir büyük gelince ayağa kalkmamak
--Laf ebesi - Çok konuşan (Laf ebesi boh yabası)
--Muhad olmak - Kollamak , sahip çıkmak
--Sıtkının sıyrılması - Karşısındaki insani sevememesi, ona ısınamaması, güvenememesi
--Terbiyeden tezikmiş - Çok terbiyesiz
--Tille gibi - İncecik, upuzun
--Adam sandım eşeği, alnına vurdu çifteyi - Bir kimseyi insan sanıp yardımcı olmak istendiğinde, ondan kötülük görülmesiyle ilgili söylenir.
--Eşiği yok, yer süpürür - Seviyesine, durumuna uygun işlerle uğraşanlarla ilgili  söylenir.
--Baltası kütükten çıkmak - Olmayacak işleri başaranlar için söylenir.
--Derisine (Postuna Sığmamak)  - Çok kızmak, dellenmek,köpürmek.
--Dokuz koyunun doymadığı yerde, dokuz araba ot yolmak- En elverişsiz, imkansız ortamlarda dahi bir şeyler temin edebilmek.
--Döşeğine oturmak - Bir ustanın ,sanatkarın sanatını öğrenip devam ettirmek.
--El vurup etek savurmak - Hem kazanıp hem de yersiz yerlere harcamayı ifade eder.
--Ebussuudun Torunu - Torpilli, ayrıcalıklı insanlara denir.
--Hiç dadım duzum yoh

Hiç yorum yok: