ÖNSÖZ

ZİLE'CE...
Mahalli dilde kullanılan kelimeler
Şive: Konuşma tarzı. Aksan. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzı.
Coğrafik şartlara göre halkın gırtlak yapısı eski dilin seslerine aşina olabilir.
Şivelerde dilbilgisi kuralları yoktur. Bölge kültürünü, yöre özelliklerini taşır. Dilde, özellikle konuşma dilinde tekdüzeliği kaldıran, empati uyandıran bir yanı vardır.
Bu Vesile ile Zile yöresinde konuşulan yüzlerce yöresel kelime ve sözlerin listesini çıkardık. Zile ve köylerinde söylenen mahalli ve yöresel sözlerin listesi...


Hiç yorum yok: