A HARFİ GURUBUNA GİREN KELİMELER

 1. Aba: Anne, abla
 2. Abdeslik,Abdeshane:Banyo,Eski evlerde el,yüz ve bulaşık yıkanan yer
 3. Abuzambak çam kavak:Boş konuşmak (Bkz-8)
 4. Afur,Ahur: Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla.
 5. Ağa: Baba
 6. Ağdırmak:Yükün bir tarafa binmesi,yığılması
 7. Ağnamak:Anlamak,Öğrenmek,Bellemek (Bkz-6)
 8. Ale,Ağleş,Ağlen: Dur, bekle (Bkz-10)
 9. Ağleşmek: Alay etmek
 10. Ağarmak,Ağardı:(halk dilinde) Beyazlamak,Aklamak, Solmak
 11. Ağartı: Sütten yapılan ürünlerin tümüne verilen genel isim
 12. Aha:((halk dilinde)) İşte,hah! "Şimdi anladı"Aha buldum (Bkz-3)
 13. Alaf: (halk dilinde) Ateş, Alev "Alaf yapmak" (Bkz-4)
 14. Alayı: Hepsi,Bütünü birden
 15. Alemek:Durdurmak
 16. Alışmak: Alev almak,Bellemek,Öğrenmek
 17. Alma: Elma
 18. Aluç: Sarı renkli bir çeşit dağ meyvesi
 19. Amedenden:(Halk ağzı) Aniden, Birdenbire (Bkz-9)
 20. Amuca,emice:Amca 
 21. Aha anağan babağan :Bu kadarda olmaz,Yok daha neler,Şaşırmak
 22. Ana: Yaşlı kadın, babaanne, nine
 23. Angut: (halk dilinde) Anlayışı kıt (Bkz-2)
 24. Anadut: Harman yerinde kullanılan üç çatallı bir alet
 25. Annaç: Karşı
 26. Annaşmak: Anlaşmak
 27. Araz: Dilsiz
 28. Arşunalık: Gölgelik, çardak
 29. Arsınmak: Utanmak
 30. Arsuz: Utanmaz
 31. Aşurma: Kulplu kazan, Bir çeşit hırsızlık .
 32. Aşhane (aşane): mutfak
 33. Avara: İşsiz, güçsüz, boş gezen
 34. Avut: (halk dilinde)Ölen bir kimsenin iyi hallerini ve ölmesinden duyulan acıları sayıp dökmek üzere söylenen ezgi, ezgi ile mersiye söyliyerek ağlama.
 35. Avutmak: Oyalama,Aldatma (Bkz-7)
 36. Avut dökmek: Ağlamak,Bağırarak ağlama,Sesli ağlama
 37. Aya: Avuç içi
 38. Ayrık: Yabani ot
 39. Ayahcah: Merdiven
 40. Aze: (halk dilinde) Vücut, Azelerim Kırılıyor (Bkz-1)
 41. Azıtmak: Azgın duruma getirmek,çığırından çıkarmak,Ölçüyü kaçırmak(bkz-5)
 42. Azık: Yiyecek
 43. Avuz: İnek, manda gibi hayvanların ilk savımından elde edilen oldukça koyu kıvamlı süt
 AÇIKLAMALAR

1-Azelerim Kırılıyor
"Kişide halsizlik ve vücut geneline yayılmış hafif ağrı olarak tanımlanabilir. "her yanım dökülüyor" diye de ifade edilir. genelde sağlam bir gribin geldiğini müjdeler."

2- Öküz, Odun, Kereste, Hıyar gibi alternatifleri olan hitap kelimesi,
    Kendisinin ve yaptığının farkında olmayan insanlar için kullanılan sözcük,
    Su katılmamış kaba insan,
    Günlük hayatımızda çokça gördüğümüz, Algılaması düşük, Ahmak, Hantal, İtaatkár, Vurdumduymaz.

3- Uzun suredir aranan birseyi bulunca istem disi verilen tepki.
    Burda anlamında kullanılır.

4- Gençlerinin beğendikleri karşı cinse iltifat etmek maksatlı yarı şaka yarı ciddi konuşmaları,Takılmaları"Alaf yapmak" olarak adlandırılır.

5-İstenmeyen kedi köpek gibi hayvanları evden uzak bir yere götürüp bırakmak

6-"Kafasına dank etmek"
   "Başkalarını anlamak bilgeliktir,kendini anlamaksa,aydınlanmadır."
   "Anlık bir idraktir."
   "Sabır gerektiren bir sürecin ürünüdür,size aktarılan fikirleri,başta çok saçma ve mantıksız bulacak,ancak sabredip her satırını dinleyip,değerlendirdiğinizde anlayacaksınız"
   "Pratikte insanın işine geldiği sürece mümkündür"
   "Anlamak ,anlamamaktan zor değildir"
   "Bazı zamanlar,çok sonradan olandır"

7- Kendini avutuyor,
    Neyi avutuyorsunuz, 
    Neyinizi avutayım sizin? 
    Neyi olduğundan farklı göstermeye çalışalım birbirimize? 
    Hangi gerçeğin üstünü örtmemi istiyorsunuz?

8-Garip sözler söyleyen, Tuhaf hareketlerde bulunan (kimse).
   "Bakalım her şeye "abuzambak çam kavak" çare üretme ahkâmı kesenler ne zaman gerçek çareyi , Keşfedecekler ve kültür!.. Kültür!.. diyecekler!.. –Mehmet Ali Erdin-

9- Aniden, Birdenbire, Habersiz, Ansızın gibi anlamları olan kelime.
Özellikle Zile çevresinde söylenir,

    Nadiren de olsa, yaşlılar tarafından kullanılır.
    "Amedenden, Hoğmaden, Culuh hopladı Culfalığa gumbüden."

10-(Kadin dolmusta sofore seslenir)Aaale, alee kosede inecek var. (sofor duymaz, devam eder, kardesim yuksek sesle seslenince sofor durar)
-(kadin) ben onceki kosede inecektim alemedin (der, inmek istemez)
-(sofor) Aaalee, aalee dedinde alemedim mi?, herkese aledimde sanami alemiyom.(kadin iner dolmustan