Zile'de Bugün Adı Bile Bilinmeyen İş ve Meslekleri

Bir zamanlar Zile'de iş ve meslek olarak sürdürülen , ama ne yazık ki bugün adı bile bilinmeyen şu iş ve meslekleri bilen kaç kişi var acaba: 
--KAVAF: Ayakkabı yapıp satan esnaf.
--ÇULHA: El tezgahında dokuma yapan kişi.
--CELEP: Kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimseye denir.
--ÇIKRIKÇI: İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap.
--MUTAF:Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası gibi şeyler dokuyanları tarif eden meslek adı.
--ÇEREÇÇİ:Çerez satan kimse
--MUFASSAL, 
--MÜLTEZİM:Devlet adına vergi toplamaya yetkili kişidir.
--BAŞMAKÇI, 
--SARAÇ, 
--ATTAR, 
--DÜLGER, 
--ARAKİYECİ, 
--TACİR.

Hiç yorum yok: