Z HARFİ GURUBUNA GİREN KELİMELER

  1. Zavzu: salatalık
  2. Zağar: sağır
  3. Zemheri: kara kış
  4. Zerzebil: perişan
  5. Zıkkım: haram
  6. Zırana: düşüncesiz
  7. Zopa: dayak
  8. Zorunan: zorla
AÇIKLAMALAR

Hiç yorum yok: