U-Ü HARFİ GURUBUNA GİREN KELİMELER

  1. Uşak: çocuk
  2. Umursamamak:Aldırış etmemek,Görmezden gelmek (Bkz-2)
  3. Urba:Elbise ,Giysi
  4. Ümug:Boğaz,Gırtlak,Ümuğunü sıkmak (Bkz-1)
  5. Üleş: hayvan leşi
  6. Ütme: ateşte pişirilmiş kurumamış buğday başağı
  7. Ütmek: oyunda veya idaada kazanmak
AÇIKLAMALAR

1- (nakarat)
     Geli geliver kız sekerek
     Boğazına (umuğüne) dursun ham çökelek


2- İlerüüün seni mal bazarında gordum. Baaardım baardım umursamadın ,Gormemezlikten geldin layn

Hiç yorum yok: