M HARFİ GURUBUNA GİREN KELİMELER

 1. Madımak: yöresel bir yemek
 2. Mağaza:Kışlık erzağın konduğu genellikle evin en altında bulunan oda
 3. Makat (mahat): tahtadan yapılmış oturak
 4. Mahdum: erkek evlat
 5. Malamat: berbat, sefil, zavallı
 6. Malamat etmek: rezil etmek
 7. Mangas: cımbız
 8. Mayıs: sığır pisliği
 9. Mazarat:Yaramaz,yaramazlik yapan cocuk (fiil olarak da kullanilir) (Bkz-5)
 10. Mesiye: Umursamamak(Bkz-4)
 11. Mıhlama (mıhla): yumurta ile yapılan bir çeşit yemek
 12. Mısmıl: (Halk ağzı) İşe yarar, Güzel ,Tastamam,Çok iyi ,Murdar olmayan (Bkz-3)
 13. Mıh: çivi
 14. Mitil:(halk dilinde) yüzsüz yorgan, Yüzü geçirilmemiş yorgan(Bkz-2)
 15. Modul: ucu çivili uzun değnek
 16. Mozi: bakımsız dana
 17. Musandere: bir çeşit raf
 18. Muhanet: faydasız kişi (Bkz-1)
 19. Mullamak: kapmak
 20. Muzu: zararlı
AÇIKLAMALAR

1 "Muhanete muhtac olmak"
    Namert, senin o anki müşküllüğünden faydalanmak isteyen
    Yardıma gönülsüz kısacası ibnelik yapan birine o anki durum itibari ile muhtaç olmak durumudur.
    Anadoluda beddua olarak kullanılır.
    Dünyadaki başa gelebilecek en kötü şeylerden biridir.

2-"Mitil gibi şarhoş olmak" Çok içip şarhoş olmak

3-  Bir şeyi mısmıl yapamamak : Birşeyi doğru düzgün yapamamak
     Olması gerektiği gibi olan
    "Şu işi mısmıl yap"
    "Lan senin mısmıl bi işin olmazmı?

4- İlerüüün seni mal bazarında gordum. Baaardım baardım mesiye bile almadın.

5-Hiisshh!!! Mazaratlik yapma bakiyim.. Uslu cocuk ol.

Hiç yorum yok: